Crioesclerosis de varices

Criojeringilla para crioesclerosis de arañas vasculares